@matios54- Dziękuję za numer zgłoszenia. Sprawę przekazałem do odpowiedniego działu.