1. Czy po 1 kwietnia obecne FORMUŁY Unlimited (FORMUŁA Specjalna, FORMUŁA PLAY Unlimited, FORMUŁA 4.0 Unlimited, FORMUŁA Europa Unlimited) będą nadal aktywne?

Tak. Obecne FORMUŁY UNLIMITED pozostają bez zmian – FORMUŁA RODZINA jest ofertą dodatkową.

2. Czy członkowie grupy mogą w dowolnym momencie sprawdzić stan środków w ramach pakietu danych (250 MB, 2 GB)?

Tak. W tym celu, należy używając Karty SIM/USIM wydanej z Umową główną, wybrać na klawiaturze telefonu i zatwierdzić kod *107# lub zalogować się do serwisu Play24 na stronie www.24.play.pl.

3. Czy istnieje możliwość ustawiania limitu transferu danych dla każdej z kart SIM?

Tak. W ramach wspólnego pakietu danych można dla każdej z kart SIM ustawić w serwisie Play24 lokalny limit transferu danych. (PRZYKŁAD: W ramach pakietu danych 2GB można ustawić następujące limity: 1 karta SIM: 1GB, 2 karta SIM: 200MB, 3 karta SIM: 500MB, 4 karta SIM: 300MB).

3. Co się stanie, gdy członkowie grupy wykorzystają wszystkie dostępny środki w ramach pakietu danych?

Po wykorzystaniu środków w pakiecie nie jest naliczana opłata za transfer danych, a prędkość transferu danych ulega zmniejszeniu do maksimum 8 kb/s.

4. Czy Klient wraz z gratisową kartą do Internetu otrzymuje dodatkowe środki w ramach transmisji danych?

Nie. Z dodatkowej gratisowej karty do Internetu można korzystać jedynie w ramach wspólnego pakietu danych, uzależnionego od wybranej taryfy (PRZYKŁAD: W taryfie FORMUŁA RODZINA 4.0+ Klient otrzymuje pakiet Smartfon 2GB).

5. Czy w ramach oferty FORMUŁA RODZINA Klient podpisuje jedną umowę dla wszystkich 3 kart SIM?

Nie. W ofercie FORMUŁA RODZINA każda karta SIM to oddzielna umowa. Klient w ramach oferty podpisuje zawsze: umowę główną, umowę na pierwszą kartę SIM, a następnie kolejne umowy za każdą następną kartę SIM.(PRZYKŁAD: Klient zakłada grupę, do której dołącza żonę, córkę oraz syna. Klient musi zatem podpisać 5 umów).

6. Czy pakiety współdzielone, np.: „Nielimitowane SMS/MMS do wszystkich”
można rozbić na pakiety indywidualne dla pojedynczej karty SIM?


Nie.

7. Czy użytkownik grupy będzie mógł wymienić kartę SIM, jeśli umowę podpisywał właściciel grupy ?

NIE. Tylko właściciel grupy może zarządzać kontem.

8. Czy Klienci Play, którzy mają po 3-6 aktywacji, będą mogli skorzystać z oferty FORMUŁA RODZINA przed ich końcem?

Klienci, którzy posiadają po 3-6 aktywacji, będą mogli dołączać do grupy z końcem bieżącej umowy.

9.Czy z aneksu rodzinnego będą mogli skorzystać tylko i wyłącznie Klienci, którzy maja aktywną ofertę FORMUŁA RODZINA?

Nie. Każdy Klient utrzymaniowy będzie mógł przenieść się na ofertę FORMUŁA RODZINA.

10. Czy będzie istniała możliwość podpisania 2 wizytowego MNP, dla osób dołączających do już istniejącej grupy?

TAK.

11. Jak wygląda obsługa serwisowa w ramach oferty FORMUŁA RODZINA?

Tylko właściciel grupy może zarządzać kontem, jak i obsługą serwisową. (PRZYKŁAD: Jeżeli jednej osobie z grupy zepsuje się telefon, to tylko właściciel grupy będzie mógł złożyć reklamację, a co za tym oddać telefon do serwisu).

12.Co w przypadku zgonu właściciela grupy?

Zgodnie z prawem, na podstawie aktu zgonu, członek rodziny może przejąć zobowiązania na siebie. Procedura jest identyczna ja w przypadku pojedynczego numeru MSISDN.

13. Co się stanie, jeśli Klient w trakcie umowy głównej, podpisanej w ramach taryfy FORMUŁA RODZINA 4.0, postanowi podpisać aneks na promocję: RePlay FORMUŁA RODZINA z pakietem 25 GB, a później zrezygnuje z wszystkich umów na karty SIM?

Klient będzie płacił miesięczny abonament w wysokości: 99,98 zł (49,99 zł za umowę główną + 49,99 za dodatkowy pakiet 25GB z routerem). Ponadto umowa główna wydłuży się do końca „umowy internetowej”.

14. Klient chce skorzystać z oferty FORMUŁA RODZINA 4.0 z telefonem. Przy zakładaniu grupy, postanawia przenieść jedynie swój numer telefonu. Kolejne 3 karty SIM chce dołączyć do grupy dopiero za 6 miesięcy. Czy Klient już od momentu założenia grupy płaci miesięczny abonament w wysokości 139,99 zł?

NIE. Jeśli Klient do umowy głównej dołączył tylko jedną umowę na kartę SIM, to uzyskuje on rabat 50% na abonament (rabat ten dotyczy tylko opłaty abonamentowej za usługi, bez uwzględnienia opłaty za Pakiet Smartfon). Klient zatem przez 6 miesięcy będzie płacił abonament w wysokości: 89,99 zł. Po pół roku, kiedy zostaną dołączone kolejne umowy, rabat 50% zostanie zniesiony, a opłata miesięczna wrośnie do kwoty 139,99 zł.

15. Co to jest Tymczasowa FORMUŁA RODZINA?

Jest to promocja, którą należy wybrać w dwóch przypadkach: w procesie MNP, gdy przenoszony numer jest na inną osobę niż właściciel grupy, lub w procesie migracji z prepaid na postpaid.

16. Czy możliwa jest zmiana oferty na umowie głównej, jeśli umowy na karty SIM są nadal aktywne?

Zmiana oferty na umowie głównej możliwa jest w dwóch przypadkach: jeśli Klient chce zmigrować na wyższą taryfę lub z końcem umowy. Po zmianie oferty na umowie głównej, wszyscy członkowie grupy korzystają ze zmienionych warunków.

17. Czy zmiana dotychczasowej oferty na ofertę FORMUŁA RODZINA wpływa na okres zobowiązania?

Zmiana oferty nie wydłuża okresu zobowiązania. (PRZYKŁAD: Klient 1.01.2013 podpisał umowę na 24 miesiące w ramach taryfy FORMUŁA PLAY Unlimited. Po roku postanawia zmigrować na ofertę FORMUŁA RODZINA. Jego umowa kończy się zatem 1.01.2015).