Informujemy, że w dniu 7 września 2020 r. uzyskaliśmy informację o możliwości wystąpienia nieuprawnionego przetwarzania danych użytkowników Forum Play.

Niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji podjęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia i weryfikacji przekazanej informacji. Dlatego też, do czasu przeprowadzenia pełnej analizy i ustalenia stanu faktycznego, postanowiliśmy zawiesić działanie forum. W związku z tym zalecamy:

• zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania na adres e-mail podany na forum korespondencji od nieznanych nadawców, w szczególności wykorzystującej logo/markę Play lub zawierającej załączniki/linki

• zmianę hasła do tych kont w serwisach internetowych, w których identyfikatorem/loginem jest adres e-mail podany na forum, a hasło jest takie samo jak hasło do konta na forum